تبلیغات
پرستاری91 اردبیل
1394/09/5

بیانیه

   نوشته شده توسط: h@di    

بسمه تعالی

بیانیه دانشجویان پرستاری، اتاق عمل،هوشبری و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در اعتراض به نامه شماره 500/870 مورخه 20/08/1394 معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان .

با گرامیداشت هفته بسیج و تبریک این ایام به تمامی بسیجیان جهان اسلام و امام بسیجیان موارد زیر به عنوان اهم درخواست و نگرانی اعضای هیات علمی، مربیان و دانشجویان پرستاری، اتاق عمل، هوشبری وفوریت های پزشکی دراعتراض به تصمیمات وزارت بهداشت ودرمان اعلام ومورد درخواست میباشد.

ما دانشجویان ازمسئولین محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران درخواست مینماییم باتفکر بسیجی ولحاظ قوانین بالا دستی نظام اجازه ندهند حقوق جامعه شریف وخدوم پرستاران پایمال وآسیب به پرستاران سلامت جامعه وپرستاران واردآید که به فرموده رهبرمعظم انقلاب بی اعتنایی به پرستاری بی اعتنایی به سلامت جامعه است.

ما دانشجویان پرستاری اتاق عمل هوشبری وفوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ضمن اعلام برائت ازتمام تصمیمات وحرکات که ازسوی هرمسئول، جناح وگرایش خاص سبب خدشه واز بین بردن آرامش پرستاران وجامعه میشود به شدت ابراز نگرانی و نارضایتی نموده وازتمام دلسوزان نظام بالاخص ریاست محترم جمهوری، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی وریاست محترم قوه قضاییه درخواست مینماییم مانع این قبیل رفتارها وتصمیمات آسیب زننده شده و به پرستاران درجهت ارائه خدمات باکیفیت به مردم شریف ایران اسلامی یاری نمایند.

ما دانشجویان ازمسئولین محترم نظام درخواست داریم نسبت به مطالبات به حق وقانون پرستاران ازجمله اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری رفع تبعیض وبی عدالتی درسیستم بهداشت ودرمان وعدم اعمال تغییرات غیرکارشناسی درحوزه پرستاری عنایت داشته واجازه ندهند مسیررشد  و تعالی پرستاری ایران تضعیف گردد.

ما دانشجویان پرستاری خواستارتوجه وعنایت ویژه مسئولین وسیاست گذاران بالاخص نمایندگان محترم کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس وریاست محترم جمهوری و وزیربهداشت ودرمان مبنی بردستوروپیگیری اجرای بندهای 1-1  2-1  3-1  4-1  سیاست های کلان ابلاغی رهبرمعظم درحوزه ارتقای سلامت وپرستاری کشور هستیم واعتقادداریم فرمان ودستورات رهبرمعظم انقلاب باید فصل الخطاب باشد.

وزارت بهداشت ودرمان چه بدی ازامیدوآرامش پرستاران دیده است که دائما با طرح واعلام برنامه های ضدپرستاری مثل تربیت بهیار یک ساله وواگذاری آموزش پرستاری به بیمارستان ها به دنبال القای نا امیدی درجامعه شریف پرستاری است. مسئولین محترم بایدبدانند که با القای نامیدی در میان پرستاران ودانشجویان پرستاری نمیتوان به ارتقای شاخصه های سلامت کمک کرد لذا این بیانیه باحفظ احترام وآرامش وصرفا جهت اعلام اعتراض و درخواست لغو نامه فوق الذکرصادرمیشود ومادانشجویان همچنان به شکل جدی منتظر لطف وتوجه واقدام عاجل مسئولین درلغواین اقدامات ضدپرستاری هستیم. والسلام علیکم

 

اساتید، مربیان و دانشجویان پرستاری، اتاق عمل، هوشبری وفوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل


1394/06/15

؟؟؟

   نوشته شده توسط: arezoo    

http://axgig.com/images/66935784648418653270.jpg


1394/04/16

شب قدر...

   نوشته شده توسط: arezoo    

خدایا در شب قدری که :

توفیق نصیبمان می کنی تا قرآن بر سر بگذاریم؛

از تو مسئلت میکنم لیاقتی عطا کنی تا بتوانیم :

قرآن را در دل بگذاریم .


جملات زیبا گیله مرد

خدایا این شاخه ها برای قد کشیدن و رسیدن به آسمانت ؛ به آب جویی که از دل به  چشمها  کشیده میشه نیاز دارند... این رو هم بگذار به حساب یکی دیگر از نیازهای من ...


1394/03/11

کمپوت

   نوشته شده توسط: h@di    

وﻗﺘﯽ تو جبهه ﻫﺪﺍﯾﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺩﺭ ﻧﺎﯾﻠﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﺯﮐﺮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ ﺧﺎﻟﯿﻪ ﮐﻤﭙﻮﺗﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺧﻠﺶ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ، ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ:
ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﺳﻼﻡ، ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ. ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺭﺯﻣﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎﯼ ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻔﺮﯼ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ. ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻓﺘﻢ ﺍﺯ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻘﺎﻟﯽ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﺑﺨﺮﻡ. ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﻫﺎ ﺭﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ، ﺍﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ، ﺣﺘﯽ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﮔﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ 25 ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﺮﻡ.
ﺁﺧﺮ ﭘﻮﻝ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﯿﺮﮐﺮﺩﻥ ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ. ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻨﺎﺭﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻤﭙﻮﺕ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﯿﺰﺗﻤﯿﺰﺷﺪ. ﺣﺎﻻﯾﮏ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻡ، ﻫﺮﻭﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽ ﺁﺏ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﺗﺎﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺸﻮﻡ ﻭ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻨﻢ.
ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺗﻮ ﺳﻨﮕﺮﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﻃﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﺑﻮﺩ...
"شهید حسین خرازی"
شرمشان باد، کسانی، که با اختلاس، دزدی و رانت خواری به خون و راه شهیدان خیانت کردند و می کنند.،،،


1394/02/14

زندگی...

   نوشته شده توسط: h@di    

گاهى خودت رامثل یک کتاب ورق بزن،
انتهای بعضی فکرهایت " نقطه" بگذار که بدانی باید همانجا تمامشان کنی.
بین بعضی حرفهایت "کاما"  بگذار که بدانی باید با کمی تامل ادایشان کنی .
پس از بعضی رفتارهایت هم "علامت تعجب" و آخر برخی عادت هایت نیز علامت "سوال" بگذار .
تا فرصت ویرایش هست... خودت را هر چند شب یکبار ورق بزن
حتی بعضی از عقایدت را حذف کن ... اما بعضی را پر رنگ
هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن
روز خوب به تو شادی میدهد،
روز بد به تو تجربه،
و بدترین روز به تو درس میدهد
http://www.pic3nter.com/image/nature/n/spring_wallpaper_014.jpg


روزهای زیبای بهاریتان خوش و خرم


1394/01/1

ساقیا آمدن عید مبارك بادت

   نوشته شده توسط: mohamad    

سلامی به گرمی دلهای مهربان مادرانمون
سال 93 با تمام اتفاقای اتفاقای بد و خوبی كه برای هركدوم از ما داشت تموم شد.
امیدوارم سال 94 برای ما پرستاران سالی باشه كه حق و حقوق از بین رفته مون توی سیستم بهداشت درمان ایران به خودمون برگرده...

ان شاءا.. سال 94 توی زندگی شخصی من و شما اتفاقای خوبی بیوفته،،اخلاقای بدمون رو كنار بذاریم و كمی از خودخواهی ها مون كم كنیم و با همدیگه مهربون تر باشیم. عوض اینكه دنبال پیدا كردن نقطه ضعف همدیگه برای ضربه زدن به هم باشیم،،كمك كنیم تا پیشرفت همه مون تسریع بشه و اینكه  برای همدیگه بهترین آرزوها رو داشته باشیم...
عیدتون شدیدا مبارك!!            عید سعید نوروز


1393/12/25

عیدتون مبارک...

   نوشته شده توسط: h@di    

سلام دوستان عزیز
سال جدیدو پیشاپیش تبریک میگم
امیدوارم سالی پر از موفقیت داشته باشید
اینم عیدی من به شما...

یه روز از بیکاری رفتم تو یه جمعی!.
دیدم هر کی یه عددی رو میگه: بقیه می خندن
پرسیدم : چرا این کارو می کنید؟
 گفتن : ما رو هر جک یه شماره گذاشتیم، هر کی هر عددی میگه می فهمیم کدوم جکه می خندیم!!
منم گفتم :
خب مثلاً ٤٥ یعنی چی!؟
دیدم یکی از خنده قش کرده
یکی سرشو می کوبه تو دیوار!
منم گفتم چرا می خندین!!؟
 گفتن:
بمیررررررری اینو تا حالا نشنیده بودیم!


روز های آخر سال است

همین الان پاشو با هرکی قهری بهش زنگ بزن

فحش بده  خودتو سبک کن ٬ آخر سالی نذار چیزی ته دل بمونه.....بقیه تو ادامه مطلب
از دست ندین


ادامه مطلب

1393/12/20

نفس های تو...

   نوشته شده توسط: arezoo    

می‌گویــنــد :
 نویسنده‌ها « سیــــــگار » می‌کشند…! 
نقاش‌ها « تابــــلـــــو » 
زندانی‌ها « تنهـایــی »
 دزدها « ســَــــرک »
 مریض‌ها « درد »
 بچه‌ها « قــَد » 
و مـ❤ــن 
برای کشیدن 
« نــفــــس‌های تــ❤ــو » را انتخــاب می‌کنم … 

spring-nature-tree

ایشالاتو این سال جدید همه به آرزوهاشون برسن...
واسه دوستای گلمم آرزوی خوشبختی وموفقیت تو زندگیشون دارم...


1393/12/19

میگن بوی بهار میاد!

   نوشته شده توسط: mohamad    

سلام به بچه های پرستاری(اعم از همكلاسی و ترمك!!)
میگن بوی بهار میاد،ولی من چیزی حس نمیكنم!!
چیزی فرق كرده كه امسال بوی بهار هنوز قابل حس كردن نیست؟؟
یا حسای من از كار افتاده؟!!645645645.jpg


1393/12/13

تسلیت ایام فاطمیه

   نوشته شده توسط: mohamad    
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ
** فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ** إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ


ایام فاطمیه رو به همتون تسلیت میگم.


1393/12/4

روز پرستار مبارک

   نوشته شده توسط: h@di    

سلام به همه دوستای عزیز
روز پرستارو به همه پرستارای عزیز وهمه همکلاسیهای گلم تبریک میگم
ایشالا تو همه مراحل زندگیتون موفق و سربلند باشید.

http://upload.iranvij.ir/images_bahman/46677445797415768264.jpg


1393/11/29

همدلی و مهربانی...

   نوشته شده توسط: arezoo    

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/58/171879/mataleb1/hamdeli.matalebeziba.ir.jpg

حرف هایم را بشنو و خوب فکر کن ...

آیا یکبار شده تلخی ها را کنار و به زندگی  طور دیگری بنگریم ؟

 یا

یکبار کینه ها را از خود دور کنیم و ببخشیم ... ؟

شده جای خستگی ها به یکدیگر لبخند هدیه دهیم ...؟

زندگی مگر حس تکرار نشدنی دوران کودکی نیست وقتی در رویای آن غرق می شویم لبخند بر لبانمان می نشیند...؟

نمی خواهم بگویی دل خوشی داری و

می دانم ! شاید اکنون دلت آنقدر از خستگی ها پر شده که جای هیچ چیزی باقی نمانده ...

یا آنقدر زخم خوردی و پر از دغدغه هستی که نای لبخند زدن نداری...

ولی با این حال آیا تاکنون جای گله و شکایت، به آنانکه برایت عزیز هستند گفتی دوستت دارم؟

یا فریاد زده ای که بدانند چقدر برایت ارزش دارند؟

یا غبار غم از دوش آن ها زدوده ای؟

می دانی وقتی به همدیگر عشق بورزیم و جای گله به هم لبخند هدیه کنیم، خستگی های زندگی دیگر به چشم نمی آید .

معجزه مهربانی، گذشت و دوست داشتن را باور داشته باش و بدان

 زندگی با وجود همه تلخی و سختی ها

     مثل تمام قصه های خوب پایان خوشی دارد ...

فقط این ماییم که رقم می زنیم چگونه به انتهای مسیر برسیم ...1393/11/24

گرگ خوب ، گرگ بد

   نوشته شده توسط: mohamad    

           ثقفغع.jpg

سرخ پوست پیری برای کودکش ازحقایق زندگی چنین گفت: در وجود هر انسانی همیشه مبارزه ای جریان دارد مانند مبارزه دو گرگ که یکی ازگرگها سمبل بدی ها مثل: حسد،غرور،شهوت،دروغ،تکبر و خودخواهی است و دیگری سمبل مهربانی عشق،امید،و حقیقت. سخنان پدر،کودک رابه فکر فرو برد،تا اینکه پرسید:پدر کدام گرگ پیروز میشود؟ پدربزرگ لبخندی زد و گفت:
 گرگی که تو به آن غذامیدهی!


برچسب ها: گرگ ، گرگ خوب ، گرگ بد ،

1393/11/22

برنامه كلاسی این ترم

   نوشته شده توسط: mohamad    آپلود عکس" alt="" />


1393/11/17

سلام!

   نوشته شده توسط: mohamad    

سلام به همکلاسی های (و ترمك ها!!) عزیز و خسته از ترم سخت گذشته!!(عجب جمله ای گفتم!)

اومدن ترم جدید رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم خاطرات خوبی از این ترم توی ذهنتون هک بشه.

ترم جدید چه حسی بهتون میده؟ حس خوب یا بد؟؟

بهش امیدوارین یا نه؟!

 

 


تعداد کل صفحات: 34 1 2 3 4 5 6 7 ...