تبلیغات
پرستاری91 اردبیل - مطالب هفته سوم آذر 1393
1393/09/18

جاری شدن...

   نوشته شده توسط: arezoo    


تـنهــــا چیزی که خرجــــی ندارد


جـــاری شدن در ذهــــن دیــــگران است....


پس آنگونه جاری شــــوید


که خنــده بر لبانشـــان نـــــــقش بــــبندد ...


نه نـــــــفرت در دلشـــــــان